Anksiyete Bozukluğu Testi

Anksiyete Bozukluğu Testi

Beck Anksiyete Testi

Beck anksiyete bozukluğu testi, Adından da anlayacağınız üzere Beck isimli bir uzman tarafından geliştirilmiş olan bu anksiyete testi ile kaygı belirtileri ve kaygı dereceleri tespit edilmeye çalışılmaktadır. Beck’in hazırladığı bu test anksiyete bozukluğu hastalarına olduğu gibi farkli psikiyatrik hastalıklar için de uygulanabilmektedir.

Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Ulusoy M., ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.

Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory: Psychometric Properties. J Cogn Psychother, Int Q, 1998; 12:163-172

Teste Başlamadan Mutlaka Okuyun!

 • Anksiyete bozukluğu testindeki sorulara yanıt verirken bugün ve son 1 hafta içerisinde sizi ne kadar rahatsız ettiğini baz alınız.
 • Tüm soruları cevaplandırın.
 • Her soru için 1 şıkkı işaretleyin.
 • Şıklara göre puanlarınız toplanıp sonuç ekranına yönlendirileceksiniz. Sonuç ekranının yüklenmesi birkaç saniye sürebilir lütfen bekleyin.

ANKİSYETE BOZUKLUĞU TESTİ

Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma yaşıyor musunuz?
Bacaklarda halsizlik, titreme hissediyor musunuz?
Gevşeyememe yaşıyor musunuz?
Çok kötü şeyler olacak korkusu yaşıyor musunuz?
Baş dönmesi veya sersemlik yaşıyor musunuz?
Kalp çarpıntısı yaşıyor musunuz?
Dengeyi kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?
Dehşete kapılma yaşıyor musunuz?
Sinirlilik hali oluyor mu?
Boğuluyormuş gibi olma duygusu yaşıyor musunuz?
Ellerde titreme oluyor mu?
Titreklik oluyor mu?
Kontrolü kaybetme korkusu yaşıyor musunuz?
Sıcak/ateş basmaları yaşıyor musunuz?
Ölüm korkusu yaşıyor musunuz?
Korkuya kapılma yaşıyor musunuz?
Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi yaşıyor musunuz?
Baygınlık yaşıyor musunuz?
Yüzün kızarması oluyor mu?
Terleme (sıcaklığa bağlı olamayan) oluyor mu?
Nefes almada güçlük yaşıyor musunuz?

 

Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu Hakkında Genel Bilgiler

Anksiyete bozukluğu testi ni çözdükten sonra hastalık hakkında bilgi edinmenizi tavsiye ederiz. Anksiyete (kaygı) bozukluğu bulunan kişilerde panik ataklar yaşandığında hastalar, bulundukları durumu feci ve tehlikeli görmeye yatkındırlar. Anksiyete (kaygı) bozukluğu olan kişilerde bu endişe durumu o kadar ağır geçer ki ;  o an hiç geçmeyecek düşüncesine kapılabilirler ancak anksiyete (kaygı) bozuklukları genellikle bilişsel-duyusal  yöntemleriyle kolaylıkla tedavi edilebilen  bir psikolojik durumdur.

Anksiyete bozukluğunun yaşandığı durumlarda kişilerde yoğun bir panik atak söz konusudur, bununla birlikte ellerde aşırı terleme, kalp atışında hızlanma(taşikardi), nefes almakta zorluk çekme, şiddetli baş ağrıları, mide krampları, sık idrara çıkma(poliüri) gibi fiziksel belirtileri de görmek mümkündür.

Genellikle çocukluk çağında sık karşılaşılan bir problem olan anksiyete (kaygı) bozukluğu ile ilgili yapılan araştırmalar bu psiklojik problemin genetik ve çevresel faktörlerle de ilişkili olduğunu savunmaktadır. Özellikle çocukluk çağında meydana gelen travmatik olaylar (anne baba ayrılma durumu, aşırı korkma vb.) kişilerin duygusal ve psikolojik sistemini etkileyerek bilinç altında kalıcı bir bozukluğa yol açmakta , vücuttaki stres tetikleyici hormonlara karşı bireyi aşırı duyarlı hale getirmeye sebep olmaktadır.

Anksiyete Belirtileri Nelerdir?

Kişilere anksiyete tanısı koymak için aşağıdaki belirtiler yol göstermektedir. Çözdüğünüz beck anksiyete bozukluğu testinde bu belirtiler zaten mevcut ama yineleyelim:

 • Sinirli, gergin, huzursuz duygu durumu
 • Her an bir problem yaşanacakmış gibi düşünme, panik duygusu
 • Kalp atışında hızlanma
 • Nefes alışın hızlanması
 • Terleme
 • Ellerde titreme
 • Psikolojik olarak zayıf ve güçsüz hissetme
 • Odaklanmakta güçlük, kaygı yaratan düşüncelerden uzaklaşmada güçlük çekme
 • Uykuya dalmakta zorlanma
 • Mide problemleri, hazımsızlık(konstipasyon)
 • Kaygıyı kontrol etmede güçlük

Anksiyete Bozukluğu Tanısı

Bu tür problemleri yaşayan kişilerde öncelikle bedensel bir problemin var olduğu düşünülerek iç hastalıkları uzmanına yönlendirilirler. Bu nedenle bu tanıyı koymak bir hayli zaman almaktadır. Yapılan muayene ve tetkiklerde bir problem çıkmaması halinde sorunun bedensel değil psikolojik olduğunu saptayan hekimler bireyleri psikiyatri servisine yönlendirir ve Psikiyatristlerce kontrol edilen kişiler, yukarıda çözdüğünüz beck anksiyete bozukluğu testindekine benzer sorulara belirtileri yaşadığına dair yanıtlar verir ve bu tanıyı alır. Amerikan Psikiyatri Derneğinin yayınlamış olduğu kılavuz tanı koymada hekimlere yardımcı olmaktadır. Kılavuzda yer alan bilgilere ve bilgilerin kişilerde mevcut olup olmama durumuna göre bakarak hekimler tanıyı koyar. Kılavuzu özetleyecek olursak;

A.En az 6 ay gibi bir sürede ortaya çıkan, hemen hemen her gün meydana gelen, herhangi bir olayda yüksek seviyede kaygı/anksiyete yaşanması

B.Kişi, kaygısını kontrol etmekte zorlanır.
C.Anksiyete, aşağıdaki altı belirtilerden en az üçüne eşlik eder.  Not: Çocuklarda bu belirtilerden yalnız birisinin bulunması yeterlidir.

 • sinirlilik,
 • huzursuzluk
 • dikkatini bir konuda toplamada zorlanma
 • aşırı heyecanlanma ya da endişe duyma
 • uyku problemleri(uykuya dalmakta güçlük çekme, kesintisiz uyuyamama ya da huzursuz ve dinlendirmeyen uyku)
 • kas gerginliği
 • çabuk ve kolay yorulma

D. Yaygın anksiyete bozukluğunu yazımızın başında geçen diğer anksiyete bozukluklarından ayırmak gerekir.
E. Anksiyete, kaygı ya da bedensel yakınmalar klinik açıdan belirgin bir strese ya da hastanın günlük işlevlerini yapmasına engel olacak düzeyde olmalıdır.
F. Bu kaygı problemi bir maddenin (ya da genel tıbbi bir durumun (örn. hipertiroidizm) doğrudan fizyolojik reaksiyonlarına  bağlı değildir veya sadece duygu durumu değişikliklerinde ya da gelişimsel bozukluk varlığında ortaya çıkmamaktadır.

 

Anksiyete (kaygı) Bozuklukları Risk Faktörleri Nelerdir?

Yapılan araştırmalara göre kaygı bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olan primer faktörler genetik ve çevresel  faktörlerdir. Anksiyete bozukluğu testi bu faktörlerin sizde bıraktığı etkileri ortaya çıkarır. Başlıca rol oynayan faktörlere bakacak olursak;

 • Çocukluk çağlarında ortaya çıkan çekingenlik, utangaçlık ve davranışlarda tutukluk
 • Kadın cinsiyeti
 • Ekonomik kaynakların sınırlı olması
 • Boşanmış ya da dul olmak
 • Küçüklükten beri stresli ortamlarda bulunmak/yaşamak
 • Yakın akrabalardan birine bu teşhisin konulması(ailesel faktörler),aile geçmişinde psikolojik problemlerin yer alması
 • Öğleden sonra tükürük bezinde kortizol seviyesinin yükselmesi (Özellikle sosyal kaygı bozukluğu da risk faktörleri arasında yer almaktadır.)

Anksiyete bozukluğu nasıl tedavi edilir?

Kaygı bozukluğu durumlarında en sık kullanılan ilaç grubu antidepresanlardır. Bununla yanında psikoterapi yöntemleriyle de rahatlama sağlanmaktadır.

Psikoterapi uygulamalarında en sık kullanılan yöntemler arasında konuşma terapisi ve bilişsel davranışçı terapi yer almaktadır. Bilişsel davranışçı terapide kişilerde kaygı durumunu meydana getiren düşünce ve düşünce kalıplarının kişilerce irdelenmesine ve yeni düşüce sistemlerinin oluşturulmasına yardımcı olan, olanak sağlayan psikoterapi türüdür.

Eğer hastalıktan kurtulmak istiyorsanız anksiyete bozukluğu testi nin sonucuna göre tedavi gerekiyorsa muhakkak tedavi sürecini başlatın ve uzmanın tüm uyarılarına uyun.

Anksiyete bozukluğunda ne zaman bir doktora görünmeliyim?

Kendinizde bir kaygı bozukluğu olduğunu düşünüyor, belirtilerin birçoğunu kendinizde hissediyorsanız aşağıdaki durumları da göz önünde bulundurarak bir prikoterapistle görüşmeniz gerekmektedir. Biz beck anksiyete testi nden “şiddetli düzeyde anksiyete belirtileri” sonucunu aldıysanız acil olarak bir uzmana görünmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

 • Aile hayatı, özel hayat ve iş hayatını zora sokan kaygı problemleri yaşıyorsanız,
 • Korku, kaygı yoğun stres durumlarını sonlandıramıyor, baş etmede güçsüzlük hissediyorsanız,
 • Depresyon durumunda olduğunuzu düşünüyor ve baş etme yöntemi olarak alkol ve uyuşturucuya başvuruyorsanız,
 • Bu kaygıların oluşmasına fiziksel sağlık sorunlarının yol açtığını düşünüyorsanız,
 • İntihar veya ölümü isteme gibi meyilleriniz varsa.

Anksiyete bozukluklarının yol açabileceği komplikasyonlar

Yoğun kaygı durumunun aile ve özel hayata yansımasına sebep olacak ve uygun şekilde tedavi edilmediğinde birçok problemi de beraberinde getirecektir:

 • Depresyon ve diğer mental sağlık sorunları
 • Madde kullanımı (uyuşturucu,alkol)
 • Uyku örüntüsünde bozukluk
 • Hazımsızlık, konstipasyon, bağırsak problemleri
 • Baş ağrıları ve kronik ağrılar
 • Sosyal izolasyon
 • Okul veya iş yerlerinde performansta azalma, dikkat dağınıklığı
 • Yaşam kalitesinin bozulması
 • İntihar

Anksiyete ataklarına karşı ne yapabilirim?

 • Anksiyete bozukluğunun ne şekilde ortaya çıktığı bilinmeli ve belirtileri ve özellikleri kontrol edilmeli
 • Bir psikoterapi uzmanından destek almalısınız.
 • Kaygı bozukluğu durumlarının yaşamı hem fiziksel hem de psikolojik yönden bozacağını aklınızdan çıkartmayın.
 • Anksiyete atağı gerçekleştiğinde sizi ruhsal açıdan destekleyecek kişilerle iletişime geçin.
 • Düzenli olarak aktivite yapın, oturarak geçirdiğiniz vakitleri kısıtlayın.
 • Vücudunuz için yeterli uyku sürenizi ayarlayın, geceleri uykunuzun bölünmemesi için yatmadan önce kafeinli içecekler içmemeye, akşam yemeğinde ağır yemekler yememeye ve gündüz uykularını yeterince az tutmaya özen gösterin.
 • Vücudunuz için uygun rahatlama tekniklerini öğrenmeye çalışın.

 

 

Bir önceki yazımız olan Sadizm ve Mazoşizm Nedir? Belirtileri Nelerdir? başlıklı makalemizde mazoşist, mazoşist kişilik bozukluğu ve mazoşizm hakkında bilgiler verilmektedir.

Beğen  18
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yapılan Yorumlar ( 4 )