Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Otizm Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Diğerleriyle iletişim kurmayı zorlaştıran otizm beynin işlevse bozukluğudur. Bir kişide otizm varsa beynin farklı bölgeleri tam ve organize çalışmaz. Yani iletişim kurmakta her zaman zorlanma hali olabilir. Erken teşhis olduğunda tedavi de çözüm getirebilir. Tam potansiyellerin kullanılabilmesi için bu durum önemlidir.

Otizm Neden Olur?

Sebep tam olarak bilinmese de genetik nedenlerle olduğu genel kabul gören otizmle ilgili hala araştırmalar devam etmektedir. Belirli ilaçların buna neden olup olmadığı ve çocuğun çevresindeki ekstra durumlara bakılır. Kabakulak- kızamık-kızamıkçık gibi hastalıklardan bazılarının bu otizm kaynağı olabileceği gösterilmiştir. Ancak sonradan yapılan araştırmalar bunun gerçek olmadığı konusunda hemfikir olmuştur. Aşıların yapılması ölüme sebep verebilecek hastalıkların önlenmesi gerektiği için çocuklarınız açısından önemlidir.

Otizmde Belirtiler Neler

Şiddeti farklılık gösterse de otizm belirtileri şu şekildedir:

 • Sosyal etkileşim ve ilişkilerde yüz ifadesi ve beden dili gibi sözsüz iletişim sağlayan durumlarda problemler.
 • Göz göze gelmede sorun
 • Benzer yaştakilerle arkadaş olamama
 • Eğlence, ilgi veya başarı paylaşamama
 • Diğerlerinin acı ve üzüntü duygularını anlamada zorluk
 • Konuşmada gecikme otistiklerin %40’ı hiç konuşmaz
 • Sohbete başlarken zorluk yaşama
 • Başlamış bir konuşmayı sürdürmede zorluk
 • Sürekli tekrarlanan konuşma hali
 • Önceden duydukları belli bir cümleyi tekrar
 • Bakış açısını anlamada zorluk
 • Karşısındakinin espri yaptığını anlamama
 • Oyunlara karşı sınırlı ilgi

Aktivitelerde Otizm Belirtileri

Otizm belirtileri aktivitelerde şu şekilde görülür:

Belli bir durum ya da olaya alışılmışın dışında odaklanma. Araba sürmek yerine tekere odaklanmak gibi.
Sadece belirli konularla meşgul olma hali. Ergenler ve yetişkinler video oyunlarına odaklanabilir.

Rutin ihtiyacı, aynı şeyleri yapmayı isteme. Otistik bir çocuk salatadan önce ekmek yemek, hep aynı yoldan gitmek isteyebilir. Sallanma veya el çırpma gibi belli başlı hareket kalıpları geliştirebilir.

Otizm Ne Zaman Anlaşılır

Çocukluk döneminde otizm belirtileri ilk 3 yılda anlaşılabilir. Ebeveyn veya çocuk bakıcısı bazı belirtilere dikkat ederek farkında olabilir. Bebeklik dönemi için belirtileri anlamak zordur. Endişelenilmesi gereken zaman bebekler kucağa alınmaktan hoşlanmadığında, eğlenceli oyunlarla ilgilenmediğinde ve konuşma başlamadığında fark edilebilir. Bazı hallerde çocuk yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlasa da işitme probleminden şüphe edilebilir. Otistik bir çocuğun izlenimi yaygın şekilde işitmiyor hissi verebilir. Ancak sanılanın aksine fazla ayrıntılı şekilde duyuyordur. Hatta çok küçük ayrıntıları bile fazla yoğun duyup hissettiği için baskı hisseder. Eğer erken teşhis olursa bu halde yoğun bir tedavi sonrasında başka kişilerle ilgilenebilmektedir. Büyüdükçe kendiyle daha fazla ilgilenir ve iletişim sorunları gidebilir. Sosyal olarak tamamen izole olan otistik kendi dünyasında yaşar.

Ergenlik Ve Yetişkinlikteki Otizm Belirtileri

Davranış modelleri gençlik döneminden yetişkinliğe geçerken daha farklıdır. Otistiklerde ergenlik dönemi, iletişim ve cinsellik daha farklı olabilir. Genç otistiklerin anksiyete, depresyon ve epilepsi riskleri vardır. Bu durum yetişkinlik döneminde daha farklı şekillerde kendini gösterebilir.

Otistik yetişkinler iş hayatlarına devam edebilir, kendi başlarına hayatlarını devam ettirebilirler. Bu durum biraz da zekâ ve becerilerine bağlı olarak farklı olabilir. Bazı otistikler yetişkinlik dönemlerinde de zorlanmaya devam edebilirler. Mesleklerindeki başarı, diğer insanlarla iletişim kurma gibi beceriler konusunda bazı sorunlarla karşılaşabilirler. Bu durumları genel geçer kabul etmemek gerekir. Yani her otistik yetişkin aynı sorunlarla da karşılaşmayabilir.

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Takvim günlerini hesaplama, listeleri akılda tutma gibi bazı becerilere aşırı hakim olma durumu görülür.

 • Sosyal ilişkilerde resim yapma veya müzik yeteneği gibi alanlarda büyük başarılar elde edebilirler.
 • Duyusal algılama açısından hafif bir dokunuşu çok acı olarak değerlendirebilir veya tersine çok acı veren bir şeyde hiç acı hissetmeyebilir.
 • %40 ila %70’inde uyku problemi olduğu görülür.
 • Otistiklerin çok sevdikleri ve tersine hiç yemekten hoşlanmadıkları tatlar vardır.
 • Gelişimsel bozuklukların birçok türünden biri olan otistik spektrum görülebilir.

Otizm Tedavisi Nasıl Yapılır?

Otistik çocukların erken teşhis ve tedavisi potansiyellerine ulaşmaları bakımından önemlidir. Yani tedavilerin hedefi çocukların kendi yaşamları için avantajlar sağlamaktır. Kendi yükümlülüklerini yerine getirmeleri için birçok çalışma sürdürülür. Davranışlardaki karmaşa nedeniyle otizm belirtileri ve tedavisi de zorlu olabilmektedir. Bireysel belirtiler ve davranışlarda zamanla değişiklik de gözlenebilir. Tedavinin ne zaman teşhis edildiği ile doğrudan ilgili bir durumdur.

Tedavi stratejileri açısından değerlendirildiğinde aile kaynaklarına bakılarak çözüm getirilebilir. Bireysel ihtiyaçlar, tedavi stratejileri için son derece önemlidir. Eğer tedavi otizmli çocuğun beklentilerine yönelik iyi şekilde yapılandırılırsa etkili sonuçlar alınabilir. Yani kendilerine özel tedavi süreci belirlenen otizmli çocukların tedavisi de başarılı sonuçlar vermektedir. Programın başarısı, çocuk ya da gencin, sosyal, davranışsal, uyum sağlayıcı yönler açısından sağladığı katkılarla ölçülebilir.

 • Amerikan Pediatri Akademisi, çocuğun gelişmesinde şu stratejileri tavsiye eder.
 • Davranışsal eğitim ve yönetimle pozitif destek sağlanması, sosyal becerilerin gelişmesi açısından önemlidir.
 • Uygulamalı davranışsal analiz, duyusal entegrasyon gibi çeşitli tedavi türleri
 • Meşgale ve fiziksel terapiler
 • Dil ve sosyal becerilerini geliştirmeye yardımcı uygulamalar
 • Otistik çocuğun daha iyi iletişim kurabilmesi için koordinasyon ve motor becerilerdeki eksiklikleri giderme
 • Otizmle beraber depresyon, anksiyete, hiperaktivite sorunları da varsa ilaçlar kullanılabilir.
 • Ebeveyn eğitimi ve toplum desteği yasal oluşumlara başvurular gereklidir.

Uyku Sorunu Otistiklerde Nasıl Tedavi Edilir

Otistiklerde uyku problemi aynı saatte yatmak ve kalkmak gibi bir rutinle sağlanabilir. İlaç tedavisine başvurmadan önce doktordan davranışsal terapi alınmalıdır. İşitsel bütünleşme terapisi de bu sorun için bir diğer önemli detaydır. Medyada ve diğer iletişim kaynaklarında alternatif tedavilere sık şekilde rastlanmaktadır. Yani bir tedavi yolu aradığınızda bilginin kaynağına yönelebilir ve bunun uygun olup olmadığına bakabilirsiniz. Bireysel başarıların yeterli olması her zaman geçerli olmayabilir. Yani bilimsel olarak farklı çok sayıda araştırmanın onaylanan çalışmalarını kullanabilirsiniz.

Otizm Engellenebilir Mi?

Uzmanlar bu alanda uzun süredir araştırma yapmakta ve henüz otizm sorunu için bir çözüm bulamamışlardır. Çocukluk aşıları ile otizm arasında bir bağlantı yoktur. Çocukların aşılarını yaptırmadıysanız ve yaptırınca otizm olmasından korkuyorsanız bu halde hayat tehlike olabilecektir.

Atipik Otizm Özellikleri

Atipik otizmi öteki türlerden ayrı olarak erken tanı ve doğru tedavi ile konuşma ve iletişim bozukluklarının aşılmasını sağlayabilir. Bireyin normal hayatına yeniden dönebilmesi için, erken tanı hayat öneme sahiptir. Aileler, erken yaşlardan itibaren çocuklarının hareket şekillerini, nasıl bir gelişim içerisinde olduklarını mutlaka gözlemelidirler. Doktor kontrollerinin olması son derece önemlidir. Sağlıklı bir iletişim kurarak çözüm elde edilmesi için atopik otizm belirtileri görülmesi durumunda hemen doktora gidilmelidir. Geciken tedaviler yetişkinlik dönemini kötü etkilemektedir.

Atipik otizm tedavisi nasıl oluyor?

 • Atipik otizm tedavisi, özel bir eğitim ve psikoeğitsel terapilerle yapılabilir. Tedavinin amacı, çocukların kendi sosyal becerilerini geliştirmek, daha iyi bir ifade sağlayabilmektir.
 • Bilişsel işlevlerde iyileşme sağlanır.
 • Kendini daha iyi ifade etme görülür.
 • Problemli davranış ve mimikler azalır.
 • Otizm çeşitleri arasında en çok tedaviye yanıt veren hastalık Atipik otizmdir.
 • Takıntıların azalması görülür.
 • Motor becerilerde artış sağlanır.
 • Çocukların aileler tarafından desteklenmesi son derece önemlidir. Yani olumsuz reaksiyonların olmaması çocukta tedavi sürecinin avantajlı devam etmesini sağlar. Hastalık nedeniyle baskı olmamalıdır.

Atipik Otizm Ve Aile Eğitiminin Önemi

Aile içinde verilen çeşitli eğitimler, uzman kontrolleri ve de profesyonel bazı eğitimlerle otizm sorununa etkili çözüm geliştirir. İletişim ve oyunlardan yardım alarak süreçte daha hızlı şekilde başarı elde edilebilir. Çocuk teşvik edilmeli ve doğru bir tavırla sonuç alınmalıdır. Aile içerisinde gerçekleştirilen tedavi edici oyunlar, sosyalleşme adına güven verici etkiler sağlar. Çocuğa karşı hoşgörülü davranılması son derece önemidir. Yani otizm belirtileri nedeniyle azarlama vs. olmamalıdır. Çocuğu suçlayıcı davranışlar hastalığın ilerlemesine neden olabilir. Tedavinin gecikmesi kötü bir etki yaratır. Çocukların hoşlanmadığı eylemlerde bulunmaması yine ayrıca önemli bir konudur. Ev eğitimlerinde aileler hastalık hakkında bilgi ve donanım konusunda gereken alt yapıya sahip olmalıdır. Otsimo uygulaması bu noktada sadece ailelere özel olarak geliştirilen bir çözümdür.

Mobil Cihazlarda Otsimo

Otsimo uygulaması otizm rahatsızlığının tedavisinde aile içi eğitimler konusunda geniş bir bilgi havuzu sağlar. Bu uygulama mobil cihazlara yüklenebilen bir yazılımdır. Otizm belirtilerine göre giriş yaparsınız ve daha sonra çocuktaki belirtilerle kullanım da başlar. Otizmi olan bir çocuk için bu uygulamanın en büyük avantajı iletişim ve zihinsel gelişimleri destekleyen oyunların bulunmasıdır. Çocuğunuz ev ortamındayken, klinik bir ortamda bulunmaya gerek kalmadan, rutin tedavilerinin ışığında tedavisine devam edebilir. Çocuğunuzun performansını takip etme bakımından da bu durum önemlidir. Becerileri geliştirmesine destek olmak için her fırsat değerlendirilmelidir.

Bir önceki yazımız olan Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir? Hangi Rahatsızlıklarda Kullanılır? başlıklı makalemizde bilişsel davranışçı terapi, hangi hastalıklarda kullanılır ve işe yarar mı hakkında bilgiler verilmektedir.

Beğen  1
Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir